Blíží se volby do poslanecké sněmovny roku 2014

Pro mnohé obyvatele celého světa obávaný konec světa nenastal, a proto bohužel budeme muset opět řešit individuální problémy, které trápí všechny státy. Těmito problémy jsou především velká zadluženost, nezaměstnanost, kriminalita a v mnoha zemích i hladomor a válečné konflikty. Některé státy Evropské unie se snaží své dluhy vyřešit přidáním nových peněz do oběhu a náklady státu tak ,,solidárně“ rozdělit mezi všechny občany. Ale to není řešení. Nevhodné je i spoléhat na solidaritu ostatních států Evropské unie a na to, že si bude moci jakýkoliv zadlužený stát snadno, kdykoliv a v jakékoliv výši půjčovat potřebné peníze na úkor ostatních. Velká zadluženost, nezaměstnanost a kriminalita se týkají i České republiky. Občany ČR sužuje stále se zvyšující státní dluh, jehož výše je momentálně přes 157.000,-Kč na jednoho Čecha. Stát nás nutí šetřit, ale jak toho máme dosáhnout? Utahovat si opasky donekonečna nemůžeme a ani nechceme. Sám stát není schopen snížit své provozní výdaje, a to i při započtení inflace. A to ani nemluvím o výsměchu poslanců občanům svým zvýšením platů o ,,pár“ tisíc a přijetím zákona, že si nebudou danit své náhrady, jež svou výší přesahují příjem dvou třetin obyvatel České republiky. Blíží se období, kdy si budeme muset opět zvolit vhodné kandidáty do poslanecké sněmovny, a proto bychom se měli zamyslet, co pro nás jednotlivé politické strany udělaly a jaké vize do budoucnosti pro nás chystají. Nemůžeme se spoléhat pouze na sliby, ale i na činy, které byly skutečně vykonány ku prospěchu občanů ČR. Jednou z vizí politické strany ODS je adresnější sociální systém. Sociální dávky budou poskytovány opravdu potřebným a ne těm, kteří je zneužívají. Dále zjednoduší podmínky pro zřizování miniškolek a firemních školek, jež daňově zvýhodní a umožní domácí předškolní péči o děti za limitovanou úplatu. Daňově zvýhodní také členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči. Podporují tak jejich pobyt v rodinném prostředí. A jaký vztah má politická strana ODS k Evropské unii? Evropská unie je prostředím volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, ale ODS odmítá federalizaci EU, jež odebírá národní kompetence. Přijetí měny Euro není zatím na pořadu dne. O jeho přijetí či nepřijetí si rozhodnou občané ČR sami v referendu.

Publikováno: 04. 01. 2013 / Aktualizováno: 29. 05. 2023