Co je to družstevní bydlení

0

Družstevní bydlení se v posledních letech stává stále populárnějším způsobem bydlení pro mnoho lidí stejně jako výkup bytu nebo výkup domu, což jsou věci těšící se také z velké oblíbenosti a popularity. Jeho hlavní výhodou je nízká cena, která je dána tím, že družstevní byty nejsou soukromým majetkem, ale společným vlastnictvím celého družstva. Družstevní byty tak mohou být pro mnoho lidí dostupnější než byty v osobním vlastnictví.

Stanete se členy družstva

Pokud se rozhodnete pro družstevní bydlení, stanete se členem družstva, což znamená, že budete mít právo na bydlení v družstevním bytě a budete se podílet na společném majetku družstva. Výše vašeho podílu na společném majetku se obvykle odvíjí od velikosti bytu a jeho lokality.

Jednou z nevýhod družstevního bydlení může být omezená možnost volby bytu nebo lokality. Většinou je totiž družstevní bydlení dostupné pouze v určitých lokalitách a družstevní byty jsou obvykle menší než byty v osobním vlastnictví. Družstevní byty také mohou být omezené v možnostech úprav a rekonstrukcí, což může být pro některé lidi limitující.

Zvažte všechny aspekty

Pokud se rozhodnete pro družstevní bydlení, je důležité zvážit všechny aspekty a zjistit, zda je to pro vás vhodné způsob bydlení. Je třeba zvážit, zda oceňujete nižší cenu a společné vlastnictví, nebo zda vám více vyhovuje osobní vlastnictví a možnost volby lokality nebo velikosti bytu. Je také důležité zjistit, zda se cítíte připraveni na spoluúčast na společném majetku družstva a zda jste schopni respektovat pravidla a pravomoci ostatních členů družstva.

Družstevní bydlení může být také vhodné pro lidi, kteří hledají bydlení v menších městech nebo vesnických oblastech, kde je omezená nabídka bytů v osobním vlastnictví. Družstevní bydlení může také být vhodné pro lidi, kteří hledají komunitní bydlení a chtějí se podílet na společném řízení a údržbě bytu.

Pokud se rozhodnete pro družstevní bydlení, je důležité zvážit všechny aspekty a zjistit, zda je to pro vás vhodné způsob bydlení. Je třeba zvážit výhody a nevýhody družstevního bydlení a zjistit, zda se cítíte připraveni na spoluúčast na společném majetku družstva a zda jste schopni respektovat pravidla a pravomoci ostatních členů družstva. Je také důležité zjistit, zda máte dostatečné finanční prostředky na pořízení družstevního bytu a zda máte dostatečný úvěrový rating pro splácení družstevního bytu.

Publikováno: 30. 01. 2023

Kategorie: Bydlení

Autor: Zuzana Krajíčková