Městská knihovna v každém městě

Česká republika je stále zemí čtenářů a čtenářek. Tomu odpovídá i rozsáhlá síť městských a obecních knihoven. K roku 2008 bylo na celém území České republiky 6170 knihoven.

Zájem o průkazku do knihovny je v České republice stále vysoký. Knížky totiž v posledních letech velmi výrazným způsobem podražily a zapůjčení knížek v knihovně je samozřejmě mnohem levnější. Z knih se člověk stále učí a získává informace. I když internet zažívá velké boom, přesto se bez knížek a časopisů ještě neobejdeme. Knihovny tak poskytují široké veřejnosti velmi cenné služby, neboť za roční malý poplatek si můžete půjčit nejenom velké množství knížek, časopisů, ale také filmů, not a map.

Pravděpodobně největší funkční knihovnou na území České republiky je Městská knihovna v Praze, která se nachází na Mariánském náměstí. Městská knihovna v Praze má navíc ještě 43 poboček rozmístěných po celé Praze. Knihovna nabízí svým čtenářům velmi pestré služby. Půjčit si můžete knihy různých žánrů, noviny, časopisy, noty, mapy. Knihovna rovněž poskytuje kopírování z fondu knihovny a tisku. Některé pražské pobočky knihovny jsou také vybaveny přístroji pro slabozraké a nevidomé. K dispozici jsou také e-čtečky, které v poslední době zažily opravdové boom. Součástí knihovny je rovněž čítárna, kde si můžete v klidu přečíst nejnovější denní tisk a časopisy. Knihovna rovněž nabízí pro své členy přístup na internet.

Vedle Městské knihovny je v Praze ještě Národní technická knihovna v Dejvicích. Celou budovu najdete na ulici Technická 6. Národní technická knihovna vlastní celkem 320 tisíc publikací. Většina knížek a publikací je zaměřena na technické, přírodovědecké a společenské vědy. Vedle knih uchovává knihovna také časopisy, vědecké práce e a noviny. Některé knihy jsou také přístupné již v elektronické podobě.

Publikováno: 11. 11. 2011

Kategorie: Cestování a zábava