Jaká je funkce tlumičů a jak jejich opotřebení ohrožuje posádku vozu?

Tlumiče se řadí mezi základní bezpečnostní prvky vozidla a o jejich fungování by měla mít povědomí široká veřejnost. Právě tento prvek totiž při svém opotřebení dokáže ohrozit bezpečnost celé posádky.

Jaká je funkce tlumičů ve vozidle

Tlumiče různých značek auta mají různou podobu. Jedno mají ale společné tlumiče BMW i tlumiče Volkswagen. Jedná se o jejich funkci. Tlumiče totiž mají v rámci vozidla několik klíčových funkcí. Mezi ty se řadí například tyto:

Tlumení nárazů

Tlumiče se starají o tlumení nárazů, když najedeme na výmol, nebo přejedeme překážku na vozovce.

Zkrácení brzdné dráhy

Správná funkce tlumičů se projevuje optimální brzdou dráhou, kterou deklaruje výrobce vozidla. Při opotřebení tlumičů se brzdná dráha zvyšuje.

Snížení náklonů vozidla

Při správné funkci tlumičů se nám nestane, že by se vozidlo při průjezdu zatáčkou jakkoli vychýlilo ze svého směru, nebo se naklánělo směrem ven ze zatáčky.

Zajištění bezpečnosti posádky vozidla

Správně fungující tlumiče se starají o přilnavost pneumatik k vozovce. Bezpečnost posádky je tak zajištěna, auto se pohybuje optimálním směrem.

Špatná funkce tlumičů ohrožuje posádku vozidla

Když tlumiče fungují nesprávně, bezpečnost posádky je vážně ohrožena. Auto na vozovce plave, naklání se do zatáčky, dokonce nedrží svou stopu. Některé potíže jsou přitom plíživé a na první pohled si jich ani nevšimnete. Například se jedná o prodloužení brzdné dráhy, což v běžném provozu nijak nepoznáte. Později se ale objevují například vibrace v oblasti volantu, což již zaregistrujete. Vyšší stupeň opotřebení dokonce provázejí hlasité nárazy. To již znamená, že musíte vozidlo okamžitě odstavit a zajistit jeho odtah. Tlumiče jsou pro naši bezpečnost klíčové. Proto je potřeba je pravidelně kontrolovat v servise a zajistit jejich včasnou výměnu.

Publikováno: 30. 03. 2022