Když dům chátrá, nastupuje demolice

Demolice je kompletní zničení objektu. Demolici obecně žádá buď vlastník objektu nebo stavební úřad. Úřad nařizuje odstranění stavby většinou v případě budov ve špatném stavu, které mohou představovat ohrožení zdraví nebo majetku ostatních. Výjimečně nechává odstranit i stavby, které vznikly bez příslušných povolení, případně jim povolení zaniklo.

Demolice na vlastní žádost

Demolice na vlastní žádost se dělí dle typu objektu. Nejjednodušší je postup u malých staveb, které nepotřebovaly žádná stavební povolení nebo ohlášení. Můžete je bez obtíží zbourat. Stavby stavěné na ohlášení mají pravidla o něco složitější. Své záměry musíte ohlásit na stavebním úřadě pomocí zvláštního formuláře. Bourat můžete svépomocí, ale pouze při zajištěném stavebním dozoru a stavba také nesmí obsahovat nebezpečný materiál. Typicky jde o azbest obsažený ve střešní krytině.

Povolení je třeba na stavbu i bourání

U větších staveb, které se stavěly na základě stavebního povolení, musíte od stavebního úřadu získat povolení k demolici, takzvaný demoliční výměr. Předpokládá se také, že vlastní demolici provede odborná firma. Samotnému bourání musí opět předcházet ohlášení na stavebním úřadě a vyplnění zvláštního formuláře. Předložených dokumentů musí být více, včetně postupu bourání nebo nakládání s odpadem.

Žádost bude schválena nebo úřad zahájí řízení. Řízení může nastat v případě chybějících informací, při likvidaci nebezpečného materiálu nebo třeba demolici v památkově chráněné zóně. Stavební úřad Vás následně vyzve k doplnění potřebných materiálů. Pokud demolici schválí, může si stanovit i dodatečné podmínky, například průběžná hlášení.

Po skončení všech bouracích prací zažádáte o výmaz stavby z katastru nemovitostí a tím je demolice formálně ukončena.

Publikováno: 25. 02. 2021