Proč lidé přerušují kontakt s rodinou?

Obsah článku:
  1. Stěhování
  2. Minulosti

I když se klade důraz na to, že rodina má být vždy na prvním místě, nakonec v mnoha případech dochází k přerušení vztahů s ostatními členy rodiny. Ne vždycky totiž vztahy v tomto blízkém seskupení bývají jednoduché, spíše je to často naopak. Ne nadarmo se říká, že všechny šťastné rodiny jsou si podobné a každá nešťastná je nešťastná po svém. Navíc do života mohou přijít události, které poté vedou k úplnému přerušení kontaktu s rodinou. O jakých konkrétních sitaucích mluvíme?

Stěhování

Jednou z těchto událostí je stěhování. Nemluvíme však jenom o stěhování v Praze, ale o okamžiku, kdy dojde ke stěhování například za hranice. V takovém případě, byť ne úplně dobrovolně, dochází k přerušení kontaktu nebo minimálně k přerušení tak častého kontaktu, na který byli členové rodiny zvyklí.

Velmi často platí, že vztahy v tomto případě nijak nabourány nebyly, jen došlo k jejich letmému ochlazení. A to právě z důvodu ne tak časté komunikace, která nastala třeba vlivem odlišných pásem, ve kterých členové rodiny pobývají.
Zklamání

Dalším důvodem, proč se přetrhávají i rodinné vztahy nebo rodinné vazby je zklamání. K tomu může dojít v mnoha případech a mnoha oblastech. Zatímco někde sehrají roli závislosti, jako je například závislost na alkoholu, drogách nebo lécích, jinde je to spíše jen opakované chování, které je nenapravitelné.

Zklamání rozhodně nebývá nijak snadné, respektive není tak snadné se s ním vypořádat, jak si řada lidí myslí.

Minulosti

A nakonec nesmíme opomenout minulost. Také velmi častý důvod toho, proč se ve výsledku přetrhávají vazby v rodině. Zatímco někdy se minulost nese jen v rodinném kruhu, jindy někdo nebo něco přišlo zvenčí a narušilo důvěru i loajalitu, kterou k sobě rodinní členové mají.

Je sice pravdou, že minulost se v mnoha rodinách daří překonávat, ale nebývá to tak u všech. Někdy dojde k takovým krokům, přes které zkrátka nejede vlak.

Publikováno: 30. 03. 2023

Kategorie: Mixér

Autor: Zuzana Krajíčková