Problémy, které rozvrací vztah

Někdy je složité uvědomit si, že se váš vztah nachází v krizi. I když to skřípe, nechceme si připustit, že jsme selhali. Čím později se ale problémy začnou řešit, tím déle trvá jejich náprava. Nevyplácí se problémy přehlížet, ale čelit jim. Řada lidí neumí o svých problémech mluvit. Raději než komunikovat, problémy přetrpí. Až se stane, že je propast mezi partnery tak veliká, že neexistuje jiné řešení, než je rozchod. Tomu ale mohlo být zabráněno.

Závislosti

To, co váš vztah může narušit velice silně, jsou různé závislosti vašeho partnera. Nemusí přitom jít o tak nebezpečné závislosti, jako je například alkoholismus, užívání drog nebo gamblerství. Některé závislosti je obtížné určit. Typickým příkladem je workoholismus partnera. Ten se projevuje tak, že se partner postupně více a více věnuje práci – a jenom práci. Sociální život, koníčky i komunikaci se svým partnerem omezuje jen na záležitosti, které se týkají práce. A i když může být v této práci úspěšný, partnerský vztah to většinou odnáší. Přitom jednou z příčin workoholismu mohou být právě předchozí problémy ve vztahu.

Neúcta ve vztahu

Neúcta se projevuje například tak, že vám partner skáče do řeči, opravuje vás, mluví o vás negativně před přáteli, rád upozorňuje na vaše nedostatky. Přitom může jít o věci, které mu dříve nevadily. Ztráta úcty není problémem, který si můžete vyříkat. Je zapotřebí hledat důvod, proč se k sobě partneři začali takto chovat. Příčinou bývá obvykle pocit, že chybí respekt, zájem nebo spravedlivé jednání ve vztahu.

Citové vydírání

Poměrně složitým problémem může být právě citové vydírání ze strany jednoho z partnerů. „Vyděrač“ vyčítá v podstatě cokoli: výchovu dětí, úklid, vaření, vaše koníčky, zdržení se v práci, nevhodné oblečení a podobně. Jeho cílem je vyvolat pocit viny, kterým nutí k poslušnosti.

Publikováno: 29. 06. 2021